POPKOOR AFSLAG EDAM
EEN SWINGEND, ENTHOUSIAST EN EIGENTIJDS POPKOOR
Viering jubileum zondag 3 juli 2016