POPKOOR AFSLAG EDAM
EEN SWINGEND, ENTHOUSIAST EN EIGENTIJDS POPKOOR
Korenfestival Alkmaar 21 mei 2017