POPKOOR AFSLAG EDAM
EEN SWINGEND, ENTHOUSIAST EN EIGENTIJDS POPKOOR
KOORWEEKEINDE 24/25 MAART 2012